Senatorul Constantin Traian Igaș continuă programul de audiențe la birourile parlamentare din colegiul său și în perioada vacanței parlamentare. Zilele trecute a primit o serie de solicitări din partea mai multor cadre didactice din județul și municipiul Arad.
Cadrele didactice i-au prezentat o propunere de modificare a Ordinului nr. 5553/7 octombrie 2011 referitor la problema echivalării pe baza Sistemulului European de Credite Transferabile a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.
“Am înaintat ministrului Educației și Cercetării Științifice propunerea cadrelor didactice de modificare a actului normativ pentru că am considerat că nu este normal ca oameni cu peste 30 de ani de experiență în învățământ să treacă la încadrarea de necalificați. Sprijinul mi-a fost solicitat din partea celor care au primit decizia de trecere la statutul de necalificați, neavând atestatul de echivalare. Acești profesori riscă să nu mai poată ocupa, cu statut de cadru didactic calificat, posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar, deși au o vechime respectabilă”, declară senatorul arădean, Constantin Traian Igaș.
Deși Ordinul nr. 5553 a fost emis în octombrie 2011, există mai multe cazuri de profesori care au fost anunțați numai în anul 2014 de prevederile și obligațiile ce decurg de aici pentru cadrele didactice, absolvenți ai colegiului cu durata de 3 ani sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani. Dată fiind înștiințarea târzie, sunt cazuri de cadre didactice care nu au reușit să acumuleze cele 90 de credite stipulate în ordin decât parțial. Propunerea acestora este de a prelungi punerea în aplicare a actului normativ până în octombrie 2016, pentru cazurile care fac dovada neîndeplinirii cerințelor din motive obiective (lipsa înștiințării din partea instituțiilor). De aceea solicitarea dânșilor este de a găsi o modalitate de anulare a deciziilor de trecere la statutul de necalificat până la remedierea situației.
Altă propunere face referire la scoaterea de sub incidența ordinului a profesorilor care mai au doar 4 – 5 ani până la pensionare și care nu au reușit să acumuleze decât parțial numărul de credite. De asemenea, solicită eliberarea automată a unui atestat de licență în locul celui de echivalare pentru cadrele didactice care se încadrează la o vechime mai mare de 30 de ani.
“Având în vedere faptul că este o profesie care nu se construiește din cuvinte ci cu multă implicare, devotament și necesită mult timp, i-am solicitat ministului Educației să analizeze posibilitatea modificării ordinului mai sus menționat astfel încât sistemul de învățământ să nu sufere de pe urma pierderii unor profesioniști devotați generațiilor pe care le-au format și le formează”, este de părere senatorul Constantin Traian Igaș.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here