Joi, 13 octombrie 2016, ora 17,00 la Sinagoga Neologă din Arad, în prezența unui numeros public (cca 300 de persoane), a fost lansat volumul: O ISTORIE A HOLOCAUSTULUI EUROPEAN. CAZUL ROMÂNIEI, volum realizat de doi dintre cercetătorii Centrului de Studii Iudaice „Academician Nicolae Cajal” din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Stelean-Ioan Boia,  titularul cursului de Istorie a Holocaustului în Europa, disciplină opțională la specializarea Istorie și Marius-Ioan Grec, Directorul Centrului de Studii Iudaice. Volumul a fost publicat în cadrul unui Proiect – depus spre finanțare de Marius Grec – finanțat de Centrul Municipal de Cultură, Arad și cofinanțat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”.

Manifestările au început dimineața, la ora 10,00 la Cimitirul Neolog vechi, unde în prezența membrilor Comunității evreilor, a autorităților locale, a unui grup de elevi, precum și a d-nei Andreea Mocanu – reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe și a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), alianță inter-guvernamentală coordonată anul acesta de România, au început manifestările de comemorare a Zilei Holocaustului în România, zi oficială de comemorare, stabilită de autoritățile române începând cu anul 2004.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a fost reprezentată de Directorul Centrului de Studii Iudaice „Academician Nicolae Cajal”, prof. univ. dr. Marius-Ioan Grec, care a fost invitat să se adreseze participanților pentru a prezentă în câteva cuvinte volumul realizat sub egida Centrului, volum care s-a lansat după-amiază la Sinagoga Neologă. Profesorul Marius Grec a amintit și concertul care a urmat lansării, susținut de organistul Martin Meier din Jena. De asemenea , având în vedere că cele două puncte de program urmau să se desfășoare în Sinagoga Neologă, lăcaș de cult construit la inițiativa și sub coordonarea Rabinulu Aron Chorin, în urmă cu peste 180 de ani, s-a anunțat următoarea manifestare de amploare organizată sub egida Centrului iudaic în colaborare cu Comunitatea evreilor din Arad: Lansarea volumului biografic „ARON CHORIN” a lui Leopold Low, ediție bilingvă, româno-engleză.

Lansarea volumului dedicat Holocaustului European, este o premieră în spațiul editorial românesc, fiind un curs universitar, cu valențe științifice certe, adresat profesorilor de istorie, studenților, elevilor din clasele de liceu, tuturor celor care doresc să cunoască esența acestui fenomen tragic al umanității, HOLOCAUSTUL.

Având în vedere că anul acesta România deține Președinția IHRA, Mesajul Președintelui Alianței, Ambasadorul Mihnea Constantinescu, a fost transmis asistenței de către Andreea Mocanu, membru în conducerea Alianței. La Sinagoga Neologă, unde manifestările au fost deschise de către Ing. Ionel Schlesinger – Președintele Comunității evreilor, s-a remarcat participarea Președintelui UVVG din Arad, prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN, a ÎPS TIMOTEI SEVICIU, reprezentanții cultelor din Arad, reprezentanți ai instituțiilor locale, cadre didactice, studenți, elevi, membrii comunității evreilor din Arad, Timișoara, Caransebeș și un numeros public interesat.

Prof. univ. dr. Marius-Ioan Grec, a declarat: „Am asistat la o manifestare deosebită, care vine să rememoreze un moment tragic al istoriei umanităţii, HOLOCAUSTUL. Manifestarea a fost onorată de prezența d-nei Andreea Mocanu – reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe, care a purtat cuvântul președintelui Alianței Internaţionale pentru Memoria Holocaustului, o asociație internațională, care este formată din 31 de state. Anul acesta, președintele Alianţei este din România și anume ambasadorul Mihnea Constantinescu. Începând cu luna martie a acestui an și până în martie anul viitor, Alianţa coordonată de România a organizat și va organiza o serie întreagă de manifestări în toată Europa. De asemenea, luna viitoare va fi lansată o monografie despre Aron Chorin, rabinul reformator al iudaismului în plan european. Anul acesta se împlinesc 250 de ani de la nașterea lui Aron Chorin, cel care în urmă cu 180 de ani a ridicat această sinagogă, Sinagoga neologă din Arad, a pus bazele învățământului neolog în Arad și în Europa, adică a fost un reformator, atât al sistemului de învățământ evreiesc, cât și a religiei iudaice, aducând-o mai aproape de cetățean, de credincios. Volumul publicat sub egida Universității de Vest „Vasile Goldiș”, este bilingv, în limbile română și engleză. Cu siguranţă va avea o primire foarte bună atât în plan național, cât și în plan internațional”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat: „Volumul „O ISTORIE A HOLOCAUSTULUI EUROPEAN. CAZUL ROMÂNIEI” este foarte bine documentat și demonstrează că Holocaustul a existat și în România sub diferite forme. Colegii noști au lansat volumul în prezenţa unui public numeros interesat de această problematică. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a fost foarte bine reprezentată la această acțiune, iar Centrul de Studii Iudaice, care a elaborat multe studii în privința evreilor, lucrează foarte bine cu comunitatea evreilor din Arad, fapt care ne îndreptățește să afirmăm că aceste rezultate pot fi materializate și în alte apariții pe care dorim să le publicăm pe această temă”.

 

“Mesajul președintelui Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), Ambasadorul Mihnea Constantinescu, cu ocazia lansării și prezentării volumului „O istorie a Holocaustului european. Cazul României”, de Stelean Ioan Boia și Marius Ioan Grec Arad, Sinagoga Neologă, 13 octombrie 2016.

 

Doamnelor şi domnilor,

Doresc să mulţumesc profesorului Marius Ioan Grec, directorul Centrului de Studii Iudaice „Academician Nicolae Cajal”, pentru invitaţia de a participa la acest eveniment, care se desfășoară într-un loc încărcat cu semnificații aparte pentru toată comunitatea arădeană – sinagoga neologă …

… Volumul prezentat astăzi de profesorii Stelean Ioan Boia și Marius Ioan Grec – „O istorie a Holocaustului european. Cazul României” – reprezintă o muncă impresionantă, bazată pe entuziasmul necontenit al celor doi profesori arădeni de a cerceta un fenomen dramatic care a atins și România. Cercetarea Holocaustului este o muncă ce necesită dăruire, pasiune pentru adevăr, acces la documente inedite, susținere financiară și promovare. Munca de cercetător este mai mult decât o profesie, devine parte componentă a vieții unei persoane. Nimic nu poate echivala munca de descoperire, de cercetare a unui fenomen care a afectat viața unei comunități, mai ales că efectele Holocaustului s-au extins dincolo de comunitatea evreiască. Din acest motiv, cercetarea Holocaustului, alături de educația și păstrarea memoriei sale, sunt aspecte pe care Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (IHRA) le promovează în toate cele 31 de state membre și în cele 11 state cu statut de observator.

Doamnelor şi domnilor,

Lansarea volumului din această seară este un eveniment pe care îl vom prezenta comunității de experți, cercetători și decidenți politici din cadrul Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului drept un exemplu de bune practici, de probitate și rigoare profesională a unui grup de profesori care se ambiționează să cerceteze nu doar detalii care au marcat viețile celor afectați de Holocaust, dar și cauzele care au condus la asemenea orori. Munca de cercetare desfășurată de reprezentanți ai comunității evreiești din Arad, dar și de reprezentanți ai comunității academice din acest centru universitar, dusă până la cunoașterea în detaliu și accesarea arhivelor la nivel județean și local, este intradevăr exemplară.

…Din păcate, în ziua de astăzi, în societatea europeană, asistăm la o creştere îngrijorătoare a fenomenului de negare a Holocaustului, combinată cu o intensificare a numărului manifestărilor antisemite, în contextul mai larg al creşterii de popularitate a partidelor de extremă dreaptă, ce promovează discursuri xenofobe, antisemite, rasiste. Este nevoie de noi toți – cercetători, profesori, studenți, elevi, diplomați, politicieni, artiști, cantori, oameni simpli – este nevoie să fim solidari și neobosiți pentru a păstra memoria celor ce au pierit în timpul Holocaustului și pentru a face cunoscut generațiilor viitoare adevărul istoric. Să nu pregetăm să îi învățăm pe tineri lecțiile istoriei pentru ca niciodată tinerii să nu își piardă curajul în fața istoriei. Astfel, să avem curajul de a înfrunta orice tentație de a readuce în prezent umbrele sinistre ale intoleranței, antisemitismului și urii, care au dus la tragedia Holocaustului, pentru ca astfel de tragedii să nu se repete niciodată!

Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru susținerea și interesul pe care le acordați misiunii asumate de Romania in cadrul Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului!”

Manifestarea s-a încheiat cu un Concert de orgă, de o înaltă ținută artistică, concert susținut de Martin Meier din Jena, aplaudat la senă deschisă.

La final, cei doi autori au oferit autografe, pe cele peste 100 de volume distribuite cu acest prilej.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here