CUVÂNT ÎNAINTE

Evoluţia generală a societăţii româneşti şi dinamica situaţiei operative, caracterizată prin perpetuarea faptelor contravenţionale şi infracţionale, care pun în pericol viaţa şi integritatea persoanei, avutul public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, au impus continuarea şi aprofundarea reformei la nivelul structurilor şi componentelor abilitate în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, prin prezervarea prioritară a ordinii şi siguranţei publice stradale.

Acest lucru s-a concretizat prin înființarea poliției locale la nivelul administraţiei publice locale, care își desfășoară activitatea pe teritoriul localității sub aspectul competenței teritoriale, aflate în administrarea Primăriei, înăuntrul cărora asigură și menține ordinea și liniștea publică, pentru populație, atît locuitori cît și persoane care lucrează, sunt turiști sau doar tranzitează localitatea în competență.

Buna organizare şi funcţionare a oricărei instituţii presupune existenţa unei legislaţii coerente şi compatibile, dar să corespundă cu necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii, întrucât polițiștii locali trebuie să aibă o pregătire la standarde europene, pentru a atinge înalte performanţe profesionale.

Motivul principal  al elaborării acestei noi ediţii a manualului poliţistului local a fost mutaţiile survenite după elaborarea primei ediţii, mutaţii, atât legislative, cât şi practice.

Manualul reprezintă un sprijin Poliției Locale, care va fi de un real folos poliţiştilor locali, pentru creșterea nivelului de pregătire profesională, îmbunătățirea regulilor și metodelor de muncă, în serviciile prestate, astfel încât aceştia  să-şi aducă o contribuţie, din ce în ce mai mare la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la instaurarea unui climat de siguranţă a cetăţenilor, pe teritoriul localităţilor de competență.

 Manualul este structurat pe capitole ce abordează o problematică diversă, începând de la noţiuni privind organizarea administraţiei publice, organizarea poliţiei locale, atribuţiile acesteia, condițiile privind recrutarea, încadrarea, numirea și prefecționarea polițistului local, drepturile și obligațiile acestuia, precum și modurile de acțiune în domeniile de competență.

AUTORII

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here